Forside  |  

ÅbningstiderÅbningstider

Mandag       Lukket

Tirsdag        Lukket

Onsdag        Lukket

Torsdag       13:00-17:00

Fredag         13:00-17:00

Lørdag         13:00-17:00

Søndag        13:00-17:00

Helligdage    13:00-17:00

OMVISNING OG GRUPPEBESØGOMVISNING OG GRUPPEBESØG

Vi tilbyder besøg og omvisning i udstillingen efter aftale - også uden for normal åbnings­tid. 

Skriv til: info@museetholmen.dk

UdstillingskalenderUdstillingskalender

Ivar Tønsberg: Turiner-malerier

2. december 2017 – 18. marts 2018

Peter Bastian: Mennesket og Kunstneren

23. marts - 24. august 2018

Den lille Prins

1. september - 19. oktober 2018

 

Sæson 2018 på MUSEET HOLMENSæson 2018 på MUSEET HOLMEN

I 2018 viser vi maleren Ivar Tønsbergs udforskning af det kristens mysterie: Turinerklædet, hædrer den store danske musiker og kunster Peter Bastian og inviterer børn og barnlige sjæle med på museet til Den Lille Prins.

Vi ses på Holmen i 2018!

Udforskningen af et kristent mysterieUdforskningen af et kristent mysterie

Fra d. 2. december 2017 til d. 18. Marts 2018 præsenterer Museet Holmen maleren Ivar Tønsbergs arbejder gennem en længere årrække med forsøg på at lave et nyt billede
 af en gammel historie, den bibelske fortælling om Jesus i Dødsriget.

Kunstneren Ivar Tønsberg har gennem en længere årrække udforsket et mysterium. Han har malet gentagne variationer over et berømt motiv, der måske end ikke er et motiv. Han har malet en figur, der måske er den vigtigste i vores kulturkreds og alligevel ikke er en figur, men et aftryk: Turinerklædet, der i især kristen katolsk tradition anses for at være Jesus’ ligklæde.

Udstillingen tager ikke stilling til klædets historiske validitet. Udgangspunktet er i stedet traditionen for at forbinde dette klæde og det aftryk af et menneskeligt ansigt, som har ladet sig affotografere deri, med Jesus og identificere det som hans ligklæde. Altså Jesus’ ansigt og Jesus i dødsriget.

Søvn, død, limbo, transformation, overgang. Disse begreber eller rettere tilstande er for Ivar Tønsberg centrale som udtryk for den eneste vej til kunstnerisk udtryk for Gud, det eneste sted eller tilstand, han kan afbilledes: som det sovende væsen. Som død med den død, der fører til opstandelse og livet.

Den jordiske Jesus og de fortællinger, der knytter sig dertil, kan moderne samtidskunst ifølge Tønsberg ikke knytte til ved: For det første er det gjort, for det andet bliver det til ’Jesus helbreder en lam’ alene med handlingen uden helbredelsen. 

Som Tønsberg meget rammende formulerer det: Kristus efter opstandelsen må forblive det tomme billede: han er opstanden, han er ikke her (Matt. 28). Tilbage bliver – måske – Jesus’ ansigt som et aftryk, et mysterium – Jesus i dødsriget.

Udstillingens kurator Erik Steffensen er netop inde på noget af det samme, når han siger:

"Ivar Tønsbergs abstrakte lærreder viser ikke en martret mandekrop eller lysende opstandelseslegeme men har en aura af troens mirakel i sig. Her transformeres et fysisk fænomen til et åndeligt stof."

Kunst i BørnehøjdeKunst i Børnehøjde

Museet Holmen har været så heldig at få Antoine de Saint-Exupéry's originale illustrationer til sin vidunderlige historie Den Lille Prins i udstilling fra august til oktober 2018.

I den forbindelse har museet indgået et samarbejde med Tønder Kulturskole om også at lave et skoleprojekt for eleverne i Tønder Kommunes 5. klasser.

I projektet bliver otte femteklasser inviteret på en rejse ind i Den Lille Prins' magiske - og samtidig såre menneskelige - univers. Eleverne skal se udstillingen på Museet Holmen, hvor der vil blive åbnet for fortællingen om Den Lille Prins, og der bliver også set nærmere på de smukke illustrationer, fortæller Tønder Kulturskole i en pressemeddelelse.

Efter at de har set udstillingen, skal eleverne selv i gang med at producere kunst hjemme på deres respektive skoler. Kulturskolens billedkunstlærer Helle Binding viser både rundt på museet og kommer ud på skolerne og underviser eleverne.

Forløbet får en festlig finale, idet elevernes kunstværker slutter af med at blive udstillet på Museet Holmen, efter at udstillingen om Den Lille Prins er taget ned næste år. I hele efterårsferien 2018 vil man kunne se elevernes værker på Museet Holmen.

Kulturskolen og Museet Holmen forklarer, at de er særdeles glade for den flotte opbakning, projektet allerede har fået.

Sydbank i Tønder har således støttet det med 10.000 kroner. og Kulturelt Forum har støttet projektet med 22.000 kroner.

BLIV VEN AF HOLMENBLIV VEN AF HOLMEN

Støt op om Museet Holmen og dennes kunstaktiviteter med et medlemskab af venneforeningen. Medlemskab giver bl.a. gratis adgang til museet, invitationer til ferniseringer og øvrige kunstarrangementer.

Medlemskab registreres ved indbetaling af kr. 100 pr. medlem på konto i Sydbank Tønder: reg.nr 7970, konto-nr. 1481065. Husk at skrive navn, mail og mobiltlf.-nr. på indbetalingen. Du kan også indmelde dig ved besøg på Museet Holmen.

OBS: Fremover modtages invitationer og information pr. email og sms, husk derfor at oplyse dine kontaktoplysninger herpå.