Forside  |  

ÅbningstiderÅbningstider

Mandag       Lukket

Tirsdag        Lukket

Onsdag        Lukket

Torsdag       13:00-17:00

Fredag         13:00-17:00

Lørdag         13:00-17:00

Søndag        13:00-17:00

Helligdage    13:00-17:00

OMVISNING OG GRUPPEBESØGOMVISNING OG GRUPPEBESØG

Vi tilbyder besøg og omvisning i udstillingen efter aftale - også uden for normal åbnings­tid. 

Skriv til: info@museetholmen.dk

UdstillingskalenderUdstillingskalender

Michael Kvium. Skitser og optegnelser

8. december 2018 - 19. maj 2019

Katrine Ærtebjerg

29. maj - 8. september 2019

Hans Tyrrestrup THE GLOBAL GOALS

september - december 2019

Eventkalender 2018Eventkalender 2018

Følg med på Holmens hjemmeside eller Facebook, for at blive opdateret på kommende arrangementer.

 

KVIUM-UDSTILLINGKVIUM-UDSTILLING

Det er med stor glæde, at Museet Holmen præsenterer udstillingen Michael Kvium: SKITSEN.

I samarbejde med Michael Kvium er her skabt en udstilling med baggrund i kunstnerens omfattende skitsemateriale, som her vises for første gang.

Vi vil vise Kvium med øjeblikkets synsvinkel; det, der går forud og bliver forudsætning for og kimen til hans kunstneriske udtryk: tilblivelser i skitser, tegninger og optegnelser. Vi bevæger os med ind i arbejds-værkstedet mellem spontanitet og eftertanke, der både klæder og afklæder, og hvor den besøgende får indblik i tilblivelsesprocesserne bag nogle af Kviums kunstneriske milepæle.

Kvium har fra sit omfattende skitsemateriale fra de unge år til i dag udvalgt 144 skitser og optegnelser, som vises og sættes i perspektiv fra forskellige synsvinkler i tekst, film og lydmontager.

Dokumentarfilm og podcast

Som del af udstillingen vises Jonathan Kviums kortfilm SKITSEN, hvor kunstneren Michael Kvium følges ad personlige spor ind i arbejdsværksted og kunstnerliv mellem spontanitet og eftertanke. Til udstillingen har Museet Holmen også udforsket lydmontagen som er blevet til podcasten LYDSPOR TIL KVIUM. Tre lydmontager af Julie Bang. Produceret af podcastmagasinet Third Ear. Med Kviums egen stemme i ørerne kommer lytteren her på sporet af motiver og detaljer. 

Katalog

I forbindelse med udstillingen udgiver Museet Holmen et katalog med tekst af kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen, som skriver om Kvium i relation til udvalgte traditioner i kunsthistorien: KVIUM og „de vertikale linjer“. I særlig grad fokuseres på spor, der perspektiverer Kviums arbejde med det groteske og ekstreme i relation til traditioner for gennem det ekstreme at afsøge grundvilkår i den menneskelige eksistens. I forlængelse heraf finder læseren udstillingens værker præsenteret i udvalg af kunstneren og med tekst af Hans Jørgen Frederiksen.

 

Fonde

Udstillingen er blevet til med støtte fra: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Knud Højgaards Fond, Oticon Fonden, Beckett-Fonden og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

Ny leder til Museet HolmenNy leder til Museet Holmen

Pressemeddelelse

 

Efter at have søgt en ny museumsleder og have behandlet de indkomne ansøgninger er det med glæde at bestyrelsen for Museet Holmen i Løgumkloster kan meddele, at vi har valgt at ansætte cand. mag. M.B.A. Kirsten Moesgaard her fra Løgumkloster som kommende leder af museet.

Ansættelsen sker pr. 1. jan. 2019, idet vor nuværende leder Gertrud Yde Iversen har valgt at opsige sit job med virkning fra årets udgang.

Vi er i bestyrelsen overbeviste om, at vi med ansættelsen af Kirsten Moesgaard har fundet frem til en person, der kan videreføre og udvikle de udstillingsaktiviteter, som Museet Holmen i de senere år under Gertrud Y. Iversens ledelse har været kendt for.

D. 8. dec. åbnes en udstilling med værker af Michael Kvium, der vises frem til foråret.

 

På bestyrelsen for Museet Holmens vegne

Jens Andresen

BLIV VEN AF HOLMENBLIV VEN AF HOLMEN

Tilslut dig venneforeningen og bak op om kunst i høj klasse i Løgumkloster!

Foreningens formål er at støtte Holmen i hele dets virke, gennem foredrag og andre aktiviteter i tilknytning til museet. Et medlemsskab giver gratis entré, invitation til ferniseringer og adgang til arrangementer der giver dybere kendskab til kunsten på Museet Holmen. Arrangementer annonceres løbende.
Prisen er 100 kr. per person.
Indmeldelse til Marianne Garder på mail: garderjensen(at)bbsyd.dk
Du kan også indmelde dig ved besøg på Museet Holmen.

 

OBS: Fremover modtages invitationer og information pr. email og sms, husk derfor at oplyse dine kontaktoplysninger herpå.