Forside  |  

ÅbningstiderÅbningstider

Mandag       Lukket

Tirsdag        Lukket

Onsdag        Lukket

Torsdag       13:00-17:00

Fredag         13:00-17:00

Lørdag         13:00-17:00

Søndag        13:00-17:00

Helligdage    13:00-17:00

Udstillingskalender 2017Udstillingskalender 2017

Ivar Tønsberg: Turiner-malerier

2. december 2017 – 18. marts 2018

Peter Bastian: Mennesket og Kunstneren

23. marts - 24. august 2018

Den lille Prins

1. september - 19. oktober 2018

På sporet - udvalgte unge kunstnere

20. oktober - 21. november 2018

 

SÆSON 2017 PÅ MUSEET HOLMENSÆSON 2017 PÅ MUSEET HOLMEN

Ivar Tønsberg: Turiner-malerierIvar Tønsberg: Turiner-malerier

Ivar Tønsberg: Turiner-malerier viser forsøg på at lave et nyt billede af en gammel historie, den bibelske fortælling om Jesus Kristus i Dødsriget.

Kunstneren Ivar Tønsberg har gennem en længere årrække udforsket et mysterium. Han har malet gentagne variationer over et berømt motiv, der måske end ikke er et motiv. Han har malet en figur, der måske er den vigtigste i vores kulturkreds og alligevel ikke er en figur, men et aftryk: Turinerklædet, der ifølge den kristne tradition er Jesus’ ligklæde, og som befinder sig i en supersikret boks under Johannes Døber Kirken og kun fremvises med års mellemrum.

Udstillingen tager ikke stilling til klædets historiske validitet. Udgangspunktet er i stedet traditionen for at forbinde dette klæde og det aftryk af et menneskeligt ansigt, som har ladet sig affotografere deri, med Jesus og identificere det som hans ligklæde. Altså Jesus’ ansigt og Jesus i dødsriget.

Det er for Ivar Tønsberg det eneste tidspunkt, han kan afbilledes: det sovende væsen. Jesus i live og de fortællinger, der knytter sig dertil, kan moderne samtidskunst ifølge Tønsberg ikke knytte til ved. For det første er det gjort, for det andet bliver det til ”Jesus helbreder en lammet person” alene med handlingen uden helbredelsen. Og Kristus efter opstandelsen må ifølge Tønsberg forblive det tomme billede: han er opstanden, han er ikke her (Matt. 28). Altså Jesus’ ansigt og Jesus i dødsriget.

 

Udstillingen er blevet til i samarbejde Erik Steffensen, som er kurator på udstillingen. Erik Steffensen skriver:

"Ivar Tønsbergs abstrakte lærreder viser ikke en martret mandekrop eller lysende opstandelseslegeme men har en aura af troens mirakel i sig. Her transformeres et fysisk fænomen til et åndeligt stof."

 

Udstillingen placerer sig i spændingsfeltet mellem kristen katolsk relikvietradition med forestillingen om tilgang til Gud igennem konkrete fysiske fænomener på den ene side og på den anden side afvisningen af samme og i stedet forsøget på at lave et nyt billede.

I den forstand er billederne både dekonstruktion og moderne samtidskunst der vil fungere som fx andagtsbilleder.

Udstillingen om en mesterUdstillingen om en mester

Kunst i BørnehøjdeKunst i Børnehøjde

Museet Holmen har været så heldig at få Antoine de Saint-Exupéry's originale illustrationer til sin vidunderlige historie Den Lille Prins i udstilling fra august til oktober 2018.

I den forbindelse har museet indgået et samarbejde med Tønder Kulturskole om også at lave et skoleprojekt for eleverne i Tønder Kommunes 5. klasser.

I projektet bliver otte femteklasser inviteret på en rejse ind i Den Lille Prins' magiske - og samtidig såre menneskelige - univers. Eleverne skal se udstillingen på Museet Holmen, hvor der vil blive åbnet for fortællingen om Den Lille Prins, og der bliver også set nærmere på de smukke illustrationer, fortæller Tønder Kulturskole i en pressemeddelelse.

Efter at de har set udstillingen, skal eleverne selv i gang med at producere kunst hjemme på deres respektive skoler. Kulturskolens billedkunstlærer Helle Binding viser både rundt på museet og kommer ud på skolerne og underviser eleverne.

Forløbet får en festlig finale, idet elevernes kunstværker slutter af med at blive udstillet på Museet Holmen, efter at udstillingen om Den Lille Prins er taget ned næste år. I hele efterårsferien 2018 vil man kunne se elevernes værker på Museet Holmen.

Kulturskolen og Museet Holmen forklarer, at de er særdeles glade for den flotte opbakning, projektet allerede har fået.

Sydbank i Tønder har således støttet det med 10.000 kroner. og Kulturelt Forum har støttet projektet med 22.000 kroner.