Forside  |  

ÅbningstiderÅbningstider

Mandag       Lukket

Tirsdag        Lukket

Onsdag        Lukket

Torsdag       13:00-17:00

Fredag         13:00-17:00

Lørdag         13:00-17:00

Søndag        13:00-17:00

Helligdage    13:00-17:00

 

Ivar Tønsberg: Turiner-malerierIvar Tønsberg: Turiner-malerier

Ivar Tønsberg: Turiner-malerier viser forsøg på at lave et nyt billede af en gammel historie, den bibelske fortælling om Jesus Kristus i Dødsriget.

Kunstneren Ivar Tønsberg har gennem en længere årrække udforsket et mysterium. Han har malet gentagne variationer over et berømt motiv, der måske end ikke er et motiv. Han har malet en figur, der måske er den vigtigste i vores kulturkreds og alligevel ikke er en figur, men et aftryk: Turinerklædet, der ifølge den kristne tradition er Jesus’ ligklæde, og som befinder sig i en supersikret boks under Johannes Døber Kirken og kun fremvises med års mellemrum.

Udstillingen tager ikke stilling til klædets historiske validitet. Udgangspunktet er i stedet traditionen for at forbinde dette klæde og det aftryk af et menneskeligt ansigt, som har ladet sig affotografere deri, med Jesus og identificere det som hans ligklæde. Altså Jesus’ ansigt og Jesus i dødsriget.

Det er for Ivar Tønsberg det eneste tidspunkt, han kan afbilledes: det sovende væsen. Jesus i live og de fortællinger, der knytter sig dertil, kan moderne samtidskunst ifølge Tønsberg ikke knytte til ved. For det første er det gjort, for det andet bliver det til ”Jesus helbreder en lammet person” alene med handlingen uden helbredelsen. Og Kristus efter opstandelsen må ifølge Tønsberg forblive det tomme billede: han er opstanden, han er ikke her (Matt. 28). Altså Jesus’ ansigt og Jesus i dødsriget.

 

Udstillingen er blevet til i samarbejde Erik Steffensen, som er kurator på udstillingen. Erik Steffensen skriver:

"Ivar Tønsbergs abstrakte lærreder viser ikke en martret mandekrop eller lysende opstandelseslegeme men har en aura af troens mirakel i sig. Her transformeres et fysisk fænomen til et åndeligt stof."

 

Udstillingen placerer sig i spændingsfeltet mellem kristen katolsk relikvietradition med forestillingen om tilgang til Gud igennem konkrete fysiske fænomener på den ene side og på den anden side afvisningen af samme og i stedet forsøget på at lave et nyt billede.

I den forstand er billederne både dekonstruktion og moderne samtidskunst der vil fungere som fx andagtsbilleder.

Udstilling om en sand mesterUdstilling om en sand mester

I samarbejde med boet efter Peter Bastian, Helle Skaarup og Olga Bastian, præsenterer Museet Holmen udstillingen om den store danske musiker, forfatter og formidler ’Peter Bastian: Mennesket og Kunstneren’.

Altid allerede elsket. En musiker finder fred i eget hus. Således lyder titlen på nedskrevne samtaler fra Peter Bastians sidste dage inden sin død i marts 2017, udgivet af Tor Nørretranders.

Udstillingen tager udgangspunkt i ovennævnte bog Altid allerede elsket med perspektiver til flere dele af Peter Bastians liv og værk: 1943–2017, hvor Museet Holmen følger spor i de forskellige udtryksformer, der kendetegner Bastian som det renæssancemenneske, han var: tegninger, akvareller, litterære tekster og ikke mindst lydspor og musik. Udstillingen forsøger således at nå ud i den bredde, der var kendetegnende for Peter Bastians virke som menneske og kunstner og i den eksistentielle dybde, han selv samlede for år tilbage med bøgerne „Ind i musikken“, „Mesterlære“ og „Altid allerede elsket“.

Som del af udstillingen kan også opleves Holmens kortfilm om udstillingens hovedperson. Filmen bidrager til historien om Peter Bastians liv og kunstneriske virke gennem interviews med venner og familie som Kunstner Erik Nervil og forfatter Tor Nørretranders m.fl.

Kunst i BørnehøjdeKunst i Børnehøjde

Det er med stor glæde, at Museet Holmen, Løgumkloster kan vise udstillingen Den Lille Prins. Verdens mest oversatte børnebog. 1. september – 11. november 2018.

 

„Til Leon Werth. Undskyld børn, at jeg har tilegnet denne bog til en voksen ...“.

Sådan skriver Saint-Exupéry i forordet til sin bog. Det tager vi med ind i denne udstilling, hvor vi holder fast i den grundtanke, at Saint-Exupérys tekst og litografier spiller sammen med børns egne tanker og værker om Den Lille Prins.


Udstillingen er blevet til i samarbejde mellem Museet Holmen og Tønder Kulturskole. Tønder Kommunes 5. klasser besøger udstillingen og laver i tværfagligt forløb planeter med forskellige udtryk for temaerne i Den Lille Prins: at blive trøstet, at rejse i verden i drømme, at blive genfortryllet.


Denne udstilling er altså helt konkret kunst i børnehøjde.


5. klassernes værker indgår således i udstillingen, og får dermed sin endelige udformning, som vi kan åbne den 11. oktober 2018.